Untuk melahirkan pelajar sihat, cergas dan beretika 

 

 

Takwim Pusat Sukan UTeM

Tiada Peristiwa