1. MENJADI SEBUAH PUSAT TANGGUNGJAWAB YANG MENGURUS DAN MENTADBIR KOMPLEKS SUKAN UTeM DARI ASPEK PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN PENGGUNAAN, PENYELENGGARAAN DAN KESELAMATAN KEPADA PENGGUNA.

2. MENYELARAS SEMUA PROGRAM SUKAN UNIVERSITI YANG DIANJURKAN DI PERINGKAT DALAM UNIVERSITI, PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN.

 

3. MERANCANG, MELAKSANA, MENYELIA, MENGKAJI DAN MENAMBAHBAIK PRASARANA SUKAN YANG DAPAT MEMBANTU MENINGKATKAN PRESTASI DAN PENCAPAIAN DALAM SUKAN BERPRESTASI TINGGI KHUSUSNYA SUKAN ANJURAN MASUM. SUKAN STAF ANTARA UNIVERSITI MALAYSIA, SUKMA DAN BEBERAPA JENIS PERTANDINGAN LAIN.

 

4. MERANCANG, MELAKSANA, MENYELIA, MENGKAJI DAN MENAMBAH BAIK AKTIVITI-AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI WARGA UNIVERSITI SUPAYA BOLEH MERANGSANG WARGA UNIVERSITI MENJADI LEBIH CERIA, CERGAS DAN SIHAT 

 

5. MEMATUHI PRANCANGAN STRATEGIK UNIVERSITI DAN PELAN INTEGRITI NEGARA YANG MENYARANKAN SUPAYA UNIVERSITI MENYEDIAKAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG MEMBAWA KEPADA BUDAYA KERJA POSITIF YANG DAPAT MEMBANTU MENINGKATKAN PRODUKTIVITI.

 

6. SUPAYA DAPAT MENGGALAKKAN DAN MEMBANTU PELAKSANAAN PROGRAM PENERAPAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI AKIVITI SUKAN SECARA MELUAS BAIK BAGI PELAJAR MAHUPUN STAF UTeM.

 

7. MEMBANTU MENJANA KEWANGAN UNIVERSITI MELALUI PENAWARAN SEWAAN PRASARANA KOMPLEKS SUKAN DAN KEPAKARAN STAF BAGI KONSULTASI.

 

 

Takwim Pusat Sukan UTeM

Tiada Peristiwa