Kami warga Pusat Sukan Hal Ehwal Pelajar dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :-

 • Memastikan perkhidmatan kebajikan dan kesihatan pelajar mencapai tahap kepuasan 
 • Menyediakan khidmat latihan dan nasihat kepada pelajar dalam bidang keusahawanan
 • Menyediakan program kerohanian, moral dan sukan kepada pelajar untuk peningkatan sahsiah dan kecergasan pelajar
 • Mengurus penempatan pelajar semasa latihan pusat sebelum kejohanan berlangsung
 • Memberi perkhidmatan kaunseling secara profesional dan mesra pelanggan serta mengamalkan etika kerahsiaan
 • Memberi khidmat nasihat kepada kelab dan persatuan pelajar berkaitan dengan perlaksanaan program
 • Merancang dan menyediakan prasaraan peralatan sukan yang memuaskan untuk pembangunan pelajar
 • Menyediakan persekitaran kediaman yang selesa dengan dilengkapi kemudahan yang mencukupi
 • Menjalankan bimbingan kerjaya dan pengesanan graduan disamping membantu melaksanakan aktiviti atau program yang berkaitan dengan alumni
 • Mengurus semua aktiviti pembangunan pelajar dari segi latihan, pertandingan atau penyertaan di peringkat Inter-varsity dan Intra-varsity
 • Merancang dan menyediakan program berkonsepkan kenegaraan yang mencukupi bagi memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara

Takwim Pusat Sukan UTeM

Tiada Peristiwa